Det giver jo ikke mening, Morten Østergaard!

Af Jens Chr. Hansen 0

Andelsforeningen Grøndalsvænge er fanget i krydsilden mellem to offentlige institutioner – en sag af kafkaske dimensioner. Med Københavns Kommune på den ene side, Skat på den anden og den frustrerede borger midt imellem.

Som det fremgår af artiklen i dagens Business, fastholder Københavns Kommune, at der er en særlig klausul på ejendommen Grøndalsvænge, som gør, at ejendommens værdi er 115 mio. kr. Så vidt så godt.

Men hvis andelshaverne så tror, at de skal betale grundskyldsskat af denne værdi, ja, så kan de godt tro om igen. Embedsmændene i Skat fastholder nemlig, at værdien er fem gange så høj, nemlig 508 mio. kr., og det har andelshaverne så bare at betale skat af.

Skat svarer borgerne i Grøndalsvænge, at »Ved Skat’s vurdering af ejendoms- og grundværdier indgår privatretlige servitutter (det som Københavns Kommune fastholder) ikke ved værdiansættelsen.« Spørger man skatteminister Morten Østergaard, ja, så får man også her en sang fra de varme lande.

»Det (at Københavns Kommune fastholder en privatretlig servitut på Grøndalsvænge-ejendommen) er ikke noget, jeg som skatteminister kan eller skal blande mig i.« Ligefrem grotesk bliver det, da skatteministeren samtidig understreger, at han betragter det som en af sine væsentligste opgaver at skabe et ejendomsvurderingssystem i Danmark, som borgerne kan have tillid til.

Det kan være et godt princip med magtadskillelse mellem stat og kommune, men som borger er det tillidsdræbende at blive fanget imellem to offentlige institutioners tolkninger af den samme sag og blive spist af med disse to modsatrettede forklaringer. Man må gå ud fra, at de to institutioner hver især bygger deres vurderinger på konkret jura og forvaltningspraksis, men man burde også kunne gå ud fra, at det store offentlige system kan tale med én tunge. Og hvis ikke at en ansvarlig skatteminister så kan se, at sådan en sag ikke opbygger borgernes tillid til systemet, men tværtom nedbryder denne tillid.

I stedet for at cementere »systemets« ret, burde en lovgiver som skatteminister Østergaard enten finde bedre og stærkere argumenter (hvis de måtte findes) eller lægge sig i selen for at sørge for en lovgivning, som også borgerne kan forstå og have tillid til.

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info